ការកែលម្អការផ្តោតអារម្មណ៍និងការចងចាំ

ទិញ GenBrain នៅមណ្ឌលគីរី

គ្រាប់ថ្នាំ GenBrain
29.60 $59.2 $
415

ដើម្បី​បញ្ជា GenBrain

ការបញ្ចុះតំលៃ -50%

សម្រាប់អ្នកនៅមណ្ឌលគីរី -៥០% បញ្ចុះតំលៃ

បង្កើនភាពវាងវៃការផ្តោតអារម្មណ៍និងការចងចាំអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់នូវការឈានមុខគេសម្រាប់ការចែកចាយរបស់ GenBrain តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការដែលអ្នកអាចបញ្ជាទិញគ្រាប់ក្នុងតម្លៃទាប។តម្លៃក្នុងករណីនេះនឹង 29.60 $ ។

ប្រសិនបើអ្នកគួរបញ្ជាទិញ GenBrain ក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៅមណ្ឌលគីរីសូមបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទនិងឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងទំរង់បញ្ជាទិញនៅលើគេហទំព័រក្នុងទម្រង់ឆ្លើយតប។នាពេលអនាគតអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអំពាវនាវឱ្យមានការចែកចាយនិងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយនឹងឆ្លើយតបរាល់សំណួររបស់អ្នកទាក់ទងនឹងផលិតផល។ការទូទាត់ប្រាក់បន្ទាប់ពីទទួលបានដីឡូតិ៍ដោយសាច់ប្រាក់នៅពេលបញ្ជូនតាមសំបុត្រឬអ្នកនាំសំបុត្រគឺជាការធានាថាអ្នកនឹងមិនបាត់បង់ប្រាក់របស់អ្នកទេ